A A A

Коме и како уложити пријаву

Ваша права

Када се обраћате Тржишној инспекцији

Најчешћи проблеми и решења

Контакт

Уговори морају бити јасни потрошачима

Да ли сте икада потписали уговор, а да нисте прочитали ситно куцани текст? Шта ако тај ситно куцани текст гласи да је депозит који сте уплатили неповратан  – чак и у случају да трговац са којим закључујете уговор не испуни своју обавезу?

Шта уколико одредба уговора искључује или ограничава право потрошача да покрене одређени поступак или да употреби тужбу за заштиту својих права? Шта уколико гласи да не смете да откажете уговор осим ако трговцу не платите принудне трошкове као компензацију?

Закон о заштити потрошача прописује да су неправичне уговорне одредбе забрањене. Потрошач чије је право повређено може да то пријави удружењу за заштиту потрошача.

Вести

Партнери

Заштитите права

Заштитите своја законом гарантована потрошачка права кроз четири корака:

1. Обратите се трговцу 

2. Обратите се регионалном саветовалишту

3. Вансудско решавање потрошачког спора

4. Судска заштита

Преузмите публикације

Министарство спољне и унутрашње трговине и телекомуникација. Правила коришћења | Импресум