ИНФО

ИНФО

4. 1. 2024

Почетак рада регистра "Не зови“

Mинистaрство унутрaшњe и спoљнe тргoвинe oбaвeштaвa jaвнoст дa, у склaду сa Зaкoнoм o зaштити пoтрoшaчa и у циљу штo eфикaсниje зaштитe oсeтљивих групa пoтрoшaчa, oд пeткa 5. jaнуaрa тeкућe гoдинe пoчињe сa рaдoм рeгистaр "Нe зoви“.  Пoтрoшaчи кojи нe жeлe дa примajу пoзивe тргoвaцa путeм тeлeфoнa и смс/ммс пoрукa у сврху прoдaje прoизвoдa или услугa, мoгу дa сe упишу у пoмeнути рeгистaр, a сви oпeрaтoри мoбилнe и фикснe тeлeфoниje oбaвeзни су дa тo oмoгућe свojим кoрисницимa.

29. 12. 2023

Одлука о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину

Министарство унутрашње и спољне трговине објављује Одлуку о избору програма којом се из буџета Републике Србије додељују средства за финансирање програма од јавног интереса у области заштите потрошача за 2023. годину, на тему „Јачање заштите потрошача кроз рад и сарадњу удружења за заштиту потрошача“.

22. 5. 2023

Oдржана завршна Конференција пројекта ,,Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“

Oдржана завршна Конференција пројекта ,,Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“

Поводом успешног завршетка Твининг пројекта ,, Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“, који финансира Европска унија претприступним фондовима ИПА 2018, 16.05.2023. године у хотелу „Crowne Plaza“ одржана је завршна Конференција. Министар Томислав Момировић је у свом говору указао на изузетну сарадњу ЕУ и Републике Србије у области заштите потрошача посебно имајући у виду преговарачку позицију  за поглавље 28 у оквиру процеса приступања Европској унији.

16. 11. 2022

Изабрани и награђени најбољи видео спотови ученика средњих школа на тему „УПОЗНАЈ СВОЈА ПОТРОШАЧКА ПРАВА“,

Министарство унутрашње и спољне трговине и Твининг пројекат „Даље јачање заштите потрошача у Србији у новим тржишним условима“, у оквиру многобројних промотивних активности, чији је циљ константно подизање свести јавности о правима потрошача, организовали су такмичење за ученике средњих школа у Србији под називом „Упознај своја потрошачка права“. Активност је спроведена у сарадњи са Министарством просвете, које је поздравило иницијативу Пројекта.

15. 3. 2022

Обележен Светски дан права потрошача

Обележен Светски дан права потрошача

Министарство трговине, туризма и телекомуникација и ове године је традиционално обележило Светски дан права потрошача под слоганом "Е-киоск, ваш партнер у куповини!".

Државни секретар у Министарству трговине, туризма и телекомуникација, Урош Кандић је поводом Светског дана права потрошача, организованом у тржном центру „Галерија“, истакao да је овај догађај од изузетног значаја за подизање свест грађана Србије о потрошачким правима.

RSS
1345678910Last