ИНФО

ИНФО
Одржана обука за представнике евидентираних удружења потрошача на тему „Израда пројеката и управљање пројектним циклусом“

Одржана обука за представнике евидентираних удружења потрошача на тему „Израда пројеката и управљање пројектним циклусом“

Сектор за заштиту потрошача Министарства трговине, туризма и телекомуникација организовао је у сарадњи са релевантном стручном институцијом, Удружењем за управљање пројектима Србије – ИПМА СРБИЈА, дводневну едукативну радионицу на тему „Израда пројеката и управљање пројектним циклусом“. Радионица је одржана у Београду, у просторијама Палате Србије, 11. и 12. априла 2019. године.

Радионица је била намењена представницима свих евидентираних удружења и савеза удружења за заштиту потрошача са циљем да их упозна са свим фазама пројектног циклуса, затим унапреди њихово досадашње знање о могућим начинима  програмирања помоћи и подршке у оквиру националних и међународних фондова, као и да укаже на основне смернице приликом програмирања, писања и учествовања у спровођењу програма/пројеката из области заштите потрошача.

Радионицу је отворила и присутне поздравила Слађана Петровић, начелник Одељења за заштиту потрошача и том приликом истакла да је овакав вид едукације од великог значаја за представнике удружења и савеза удружења за заштиту потрошача како би кроз писање добрих пројеката конкурисали за програме подршке из локалних, републичких и међународних фондова, а све у циљу јачања потрошачких организација и даљег развоја заштите потрошача у Републици Србији.

У својству предавача је била др Марија Тодоровић, стручњак са вишегодишњим искуством у овој области, која је током дводневне обуке учесницима представила методологију Управљање пројектним циклусом (РСМ), процес израде пројеката (пројектни тим и улога чланова у пројектном тиму, пројектни предлог, LFM – логичка матрица пројекта, пројектни задатак, буџет), имплементацију програма/пројеката, као и друге теме из ове области уз пуну интеракцију са присутним члановима удружења.

Обука је организована са циљем да представници удружења потрошача унапреде своја знања и вештине приликом планирања, писања, реализације и управљања пројектима, и на тај начин обезбеде одрживост и даљи развој својих организација. На крају дводневне радионице, учесници су се сложили да ће им стечена знања и вештине убудуће бити од великог значаја у изради пројеката, и том приликом су им уручени сертификати о стеченом знању из ове области.

Print